Edicte d’aprovació inicial d’un projecte d’obres locals (Exp. núm. X2021000067)

L’Ajuntament de Peralada aprova inicialment el Projecte per a la intervenció de conservació i restauració del claustre de Sant Domènec de Peralada.

Núm. BOP 43 · Núm. edicte 1640 · Data 04-03-2021 Consultar