Edicte d’aprovació inicial de la memòria valorada per a l’execució de les d’obres de renovació de la xarxa d’aigua potable del carrer del Call, tram entre Plaça del Pont i casa nº 10 del municipi de Peralada

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària de data 29 de març de 2022 va acordar aprovar inicialment la memòria valorada per a l’execució de les d’obres de renovació de la xarxa d’aigua potable del carrer del Call, tram entre Plaça del Pont i casa nº 10 del municipi de Peralada.

BOP 102 · Núm. edicte 4488 · Data 27-05-2022. Consultar