Edicte d’aprovació d’uns preus públics

Aprovació de preu públic per a la venda d’entrades i/o tiquets per assistir a Sortides Culturals organitzades per l’Oficina de Turisme Sant Domènec.

BOP Núm. 199 – 16 d’octubre de 2018. Obrir.