EDICTE d’aprovació d’uns preus públics

Per al coneixement general, es fa públic l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Peralada, en sessió de data 8 de novembre de 2017, en relació al preu públic de la venda de les entrades conjuntes del Museu del Castell i del Centre de turisme cultural Sant Domènec.
EDICTE d’aprovació d’uns preus públics: BOP Núm. 217 – 14 de novembre de 2017