EDICTE d’aprovació d’uns preus públics

Per al coneixement general, es fa públic l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Peralada, en sessió de data 26 d’octubre de 2017, en relació al preu públic de la venda del quadern claustre per un import de 5,00€ i del llibre editat per la Fundació Castell de Peralada amb el títol “La reforma de l’església i convent del Carme de Peralada (1875-1895)”, d’Inés Padrosa Gorgot per un import de 20,00€.
EDICTE d’aprovació d’uns preus públics: BOP Núm. 214 – 9 de novembre de 2017