EDICTE d’aprovació d’uns preus públics

Per al coneixement general, es fa públic els acords adoptats per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Peralada, en sessió de data 6 d’abril de 2017, en relació als següents preus públics de la Fira del Clown 2017:

Tallers infantils: EDICTE d’aprovació d’uns preus públics. BOP Núm. 79 – 25 d’abril de 2017
Venda marxandatge: EDICTE d’aprovació d’uns preus públics. BOP Núm. 79 – 25 d’abril de 2017