EDICTE d’aprovació d’uns preus públics

Per al coneixement general, es fa públic l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Peralada, en sessió de data 23 de febrer de 2017, en relació als preus públics per als següents actes i/o tallers organitzats per l’Ajuntament de Peralada:

• Sortida Futbol&Golf a Maçanet de Cabrenys. 13 de maig de 2017. 7€/persona. (Exp. 73/2017)
• Taller de defensa personal. Març-abril 2017. 10 € /jove. (Exp. 72/2017)
• Cançó d’autor, TOTI SOLER TRIO & GEMMA HUMET. 9 de juliol de 2017. 3€/persona. (Exp. 77/2017)
• Lectura musical, M. CARULLA “LA MÚSICA DE LES PARAULES”. 4 d’agost de 2017. 3€/persona. (Exp. 77/2017)
.

EDICTE d’aprovació d’uns preus públics. BOP Núm. 48 – 9 de març de 2017