Edicte d’aprovació d’un preu públic

Per al coneixement general, es fa públic l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Peralada, en sessió de data 24 de gener de 2018, en relació al preu públic de la venda d’entrades amb una nova tarifa.

Edicte d’aprovació del preu públic Tarifa col·lectiva +25. Descarregar.