Edicte d’aprovació definitiva de la modificació d’una ordenança

Es fa públic l’acord l’acord d’aprovació inicial de modificació d’una ordenança, adoptada pel Ple en la sessió extraordinària del dia 2 de novembre de 2016, en relació a la modifiació de l’Ordenança reguladora de Subvencions i ajudes per la rehabilitació de façanes.

El text íntegre de l’aprovació definitiva s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. Document adjunt.