Edicte d’aprovació de les bases Fira Medieval 2018

Edicte d’aprovació de les bases específiques reguladores per a l’atorgament de llicències d’ocupació temporal de la via pública, mitjançant la instal·lació de parades desmuntables per a la Fira Medieval de Na Mercadera de Peralada, i obertura de convocatòria.