Edicte d’aprovació de les bases Fira Clown 2018

Edicte d’aprovació de les bases específiques reguladores per a l’atorgament de llicències d’ocupació temporal de la via pública, mitjançant la instal·lació de parades desmuntables per a la 7a Fira del Clown de Vilanova de la Muga i obertura de convocatòria.