Edicte d’aprovació de les bases específiques reguladores per l’atorgament de llicències d’ocupació temporal de la via pública, mitjançant la instal·lació de parades desmuntables per a la Fira Medieval de Na Mercadera i obertura de convocatòria

Podeu consultar l’anunci al BOP 13 · Núm. edicte 207 · Data 21 de gener de 2021. Obrir