Edicte d’aprovació de les bases específiques reguladores per l’atorgament de llicències d’ocupació temporal de la via pública, mitjançant la instal·lació de parades desmuntables per a la Fira Medieval de Na Mercadera de Peralada, i obertura de convocatòri

Podeu consultar l’anunci al BOP Núm. 244 – 21 de desembre de 2018. Obrir