Edicte d’aprovació de les bases específiques reguladores per a l’atorgament de llicències d’ocupació temporal de la via pública, mitjançant la instal·lació de parades desmuntables per a la 8a Fira del Clown de Vilanova de la Muga i obertura de convocatòria

Podeu consultar l’anunci al BOP Núm. 241 – 18 de desembre de 2018. Obrir