Edicte d’aprovació de la modificació dels estatuts de la Societat Serveis Recreatius, Culturals i Esportius de Peralada, SA

El Ple de Junta General de la Societat Serveis Recreatius, Culturals i Esportius de Peralada , SA de l’Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària de data 18 de maig de maig de 2022, va acordar de la modificació de l’ article segon (art. 2) dels Estatuts de la societat mitjançant l’ampliació del seu objecte social a l´activitat d´arrendament a tercers dels béns mobles, immobles, instal·lacions i serveis complementaris que contenen de les que n’és titular , per l’explotació mercantil de l´activitat que es desenvolupa a cadascú dels mateixos.

  • Edicte d’aprovació de la modificació dels estatuts de la Societat Serveis Recreatius, Culturals i Esportius de Peralada, SA. Consultar
  • BOP 103 · Núm. edicte 4741 · Data 30-05-2022. Consultar