Edicte d’aporvació inicial de la 7a modificació del POUM de Peralada. Instal·lació soterrada de serveis i producció d’energies renovables en sòl no urbanitzable (Expedt. X2019000513)

El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària de data 26 de setembre de 2019 va acordar aprovar incialment la 7a modificació del POUM de Peralada.

Edicte d’aporvació inicial de la 7a modificació del POUM de Peralada. Instal·lació soterrada de serveis i producció d’energies renovables en sòl no urbanitzable (Expedt. X2019000513). Consultar.