Diputació de Girona concedeix una subvenció per al manteniment de camins

L’Ajuntament de Peralada ha rebut un ajut de 34.237,00 euros de Presidència de la Diputació de Girona per finançar una bona part dels treballs de conservació que s’han realitzat aquest estiu en trams del Camí de Sant Nazari i del Mas Pi.

 

Les actuacions han consistit en l’arranjament dels forats i flonjalls existents en els camins i en l’aplicació d’un tractament d’aglomerat asfàltic per tal de millorar el trànsit rodat de vehicles.

 

La qual cosa es fa pública per al coneixement general.

 

L’alcalde

Nota informativa ajut camins Diputació 2017