Dipsalut dona una subvenció a l’Ajuntament de Peralada per al finançament del servei de socorrisme a la piscina municipal

Dipsalut, organisme autònom de la Diputació de Girona, dona una subvenció a l’Ajuntament de Peralada per al finançament del servei de socorrisme a la piscina municipal, per aquest any 2021.

Convocatòria
Actuació
Import
Dipsalut
Servei de socorrisme
piscina municipal
2.368,34 €