Dipsalut col·labora amb l’Ajuntament de Peralada

NOTA INFORMATIVA
Dipsalut col·labora amb l’Ajuntament de Peralada

Aquest any 2019, l’organisme autònom de la Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Peralada un ajut de 6.213,37 euros per finançar les actuacions per a la lluita i control integral de plagues urbanes (PT10).

La qual cosa es fa pública per al coneixement general.

Nota informativa ‘Dipsalut col·labora amb l’Ajuntament de Peralada’. Descarregar

 

L’alcalde
Pere Torrent i Martín
Peralada, document datat i signat electrònicament.