Dipsalut col·labora amb l’Ajuntament de Peralada

Aquest any 2017, l’Ajuntament de Peralada ha rebut diversos ajuts concedits per Dipsalut, l’organisme autònom de la Diputació de Girona; els imports de les subvencions atorgades han estat:

 

Concepte
Import concedit
Inversions fetes al consultori de l’any 2015 al 2017
1.064,60 €
Despeses corrents fetes al consultori de l’any 2016
523,18 €
Promoció de la salut
1.756,94 €
Control de plagues
4.129,29 €

 

La qual cosa es fa pública per al coneixement general.

L’alcalde

Nota informativa Dipsalut 2017