Designació Festes Locals 2022

Festes Locals 2022
En relació amb l’assumpte de referència, ens plau comunicar-los que aquest Ajuntament, mitjançant acord plenari adoptat en la sessió extraordinària de data 27 de juliol de 2021, va acordar proposar les festes locals per l’any 2022 següents:

  • Peralada: 31 d’octubre i 9 de desembre de 2022
  • Vilanova de la Muga: 9 i 13 de desembre de 2021
  • Acord del Ple del 27/07/2021. Consultar