Designació de les festes locals per a l’any 2021

En relació amb l’assumpte de referència, ens plau comunicar-los que aquest Ajuntament, mitjançant acord plenari adoptat en la sessió extraordinària de data 14 de juliol de 2020, va acordar proposar les festes locals per l’any 2021 següents:

Acord del Ple del 14/07/2020. Consultar