Designació de les festes locals per a l’any 2019

En relació amb l’assumpte de referència, ens plau comunicar-los que aquest Ajuntament, mitjançant acord plenari adoptat en la sessió extraordinària de data 8 de març de 2018, va acordar proposar les festes locals per l’any 2019 següents:

  • Peralada: 23 d’abril i 11 de novembre de 2019
  • Vilanova de la Muga: 10 i 13 de desembre de 2019