Designació de les festes locals per a l’any 2018

En relació amb l’assumpte de referència, ens plau comunicar-los que aquest Ajuntament, mitjançant acord plenari adoptat en la sessió ordinària de data 29 de juny de 2017, va acordar proposar les festes locals per l’any 2018 següents:

  • Peralada: 30 d’abril i 2 de novembre de 2018
  • Vilanova de la Muga: 10 i 13 de desembre de 2018

Anunci de la designació de les Festes locals per l’any 2018. Descarregar