Decretats tres dies de dol al municipi

Per Decret de l’Alcaldia núm. 35/2018 de data d’avui s’ha resol decretar tres dies de dol oficial al municipi per la defunció de la senyora Carmen Mateu Quintana, Filla Adoptiva de Peralada.

Anunci