Decret pel qual es deixa sense efecte l’avocació de les delegacions de la Junta de Govern, assumides per l’Alcaldia

Decret núm 2020DECR000235 d’1 de juny de 2020. Consultar