Crema de brancatge i restes vegetals

Sol·licitud d’autorització de crema de brancatge i restes vegetals procedents de treballs agrícoles, i de l’activitat apícola.

Condicions:

  • Les autoritzacions han de ser exclusivament per a cremes de brancatge i restes vegetals procedents de treballs agrícoles, i per treballs d’apicultura. En resten excloses qualsevol altre tipus.
  • El període d’autorització és en tots els casos fins al 15 d’abril, excepte els diumenges.
  • Horari per la realització de la crema és entre les 6 i les 12 hores.
  • Les autoritzacions es suspendran en cas d’activació del nivell 1 del Pla Alfa.
  • La crema ha d’estar a una distància mínima de 25 metres de zona forestal.
  • Disposar de telèfon mòbil al lloc de la crema.

Sol·licitud d’autorització de crema de brancatge i restes vegetals procedents de treballs agrícoles. Sol·licitar.