Convocatòria per a la creació d’una borsa de treball de vigilant municipal

Per Decret d’Alcaldia-Presidència del dia 12 de febrer de 2019 s’han aprovat les bases que regeixen la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places de vigilant municipal, i ha acordat la convocatòria del respectiu procediment selectiu. Les bases es reprodueixen íntegrament en el BOP Núm. 36 – 20 de febrer de 2019.
Les instàncies de participació es poden presentar fins el dimarts 12 de març de 2019.
Model Instància de participació en el procès selectiu. Descarregar.