Convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats del municipi, any 2020

En data 11 d’agost s’ha publicat al BOP de Girona la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats del municipi, any 2020.

Termini de presentació de sol·licituds

La documentació, juntament amb l’imprès de sol·licitud s’ha de presentar al registre general d’entrada de l’Ajuntament, de dilluns a divendres i dins l’horari d’atenció al públic i finalitzarà a 15 de setembre de 2020.

Documentació: