Convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats del municipi, any 2019

En data 26 de març s’ha publicat al BOP de Girona número 60 l’Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats del municipi, any 2019.

Termini de presentació de sol·licituds

La documentació, juntament amb l’imprès de sol·licitud s’ha de presentar al registre general d’entrada de l’ajuntament, de dilluns a divendres i dins l’horari d’atenció al públic i finalitzarà a 30 d’abril de 2019.

Documentació: