Convocatòria de mesa de contractació d’obres de la millora de l’accés sud al nucli urbà de Vilanova de la Muga

Mitjançant Decret d’Alcaldia-Presidéncia núm. 17/2018, de data 17 de gener de 2018, s’ha fixat que el dia de constitució de la Mesa de Contractació d’obres de la millora de l’accés sud al nucli urbà de Vilanova de la Muga, es dugui a terme el dia 24 de gener a les 14.00h a l’Ajuntament de Peralada.


Trobareu la informació a la convocatòria adjunta. Descarregar.