Convocatòria de la Sessió Extraordinària del Ple del dia 9 de juliol de 2019

D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, faig pública la següent convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament:

Dia: Dimarts 9 de juliol de 2019.
Hora: 20.30 hores.
Lloc: Sala de sessions de la casa de la vila.

Document adjunt: Edicte convocatòria Ple 09.07.2019