Convocatòria de la sessió extraordinària del Ple del dia 22 de juny de 2015

D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, faig pública la següent convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament:

Dia: Divendres 26 de juny de 2015
Hora: 20.30 hores
Lloc: Sala de sessions de la casa de la vila

 

Ordre del dia_Ple_extraordinari_26.6.2015