Convocatòria de la Sessió Extraordinària del Ple de l’Ajuntament

D’acord amb el que disposa l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es fa pública la següent convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament:

Dia: Dimarts 24 d’octubre de 2017
Hora: 20.30 hores
Lloc: Sala de sessions de la casa de la vila

Document adjunt: Edicte convocatòria Ple 24.09.2017