Convocatòria de la Sessió Extraordinària del Ple de l’Ajuntament

D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, faig pública la següent convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament:

Dia: Dimecres 12 de juny de 2019
Hora: 13:30 hores
Lloc: Sala de sessions de la casa de la vila

Edicte convocatoria del Ple del 12 de juny de 2019. Descarregar.