Convocatòria de la Sessió Extraordinària del Ple de l’Ajuntament

D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, faig pública la següent convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament:

Dia: Dilluns 20 de maig de 2019
Hora: 15.00 hores
Lloc: Sala de sessions de la casa de la vila

Edicte convocatoria del Ple del 20 de maig de 2019. Descarregar.