Convocatòria de la Sessió Extraordinària del Ple de l’Ajuntament

D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, faig pública la següent convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament:

Dia: Dimecres 12 de desembre de 2018.
Hora: 20.30 hores.
Lloc: Sala de sessions de la casa de la vila.

Document adjunt: Edicte convocatòria Ple 12.12.2018