“Certificat d’Autoresponsabilitat” per als desplaçaments. COVID-19

Entra en vigor dilluns a les 00:00h i ja es pot descarregar.
Protecció Civil ha editat un model de certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma. Es vol facilitar a tothom acreditar que la mobilitat es fa per una de les causes autoritzades. Es tracta d’un certificat autoresponsabilitat firmat en què la persona certifica que el seu viatge està justificat.

Els casos que permet al·legar aquest document són els següents:

– L’adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat

– Assistència a centre, servei o establiment sanitari

– Desplaçament al lloc de treball per efectuar la prestació laboral, professional o empresarial

– Retorn al lloc de residència habitual

– Assistència o atenció a persones grans, menors d’edat, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables

– Desplaçament a entitat financera o d’assegurança

També es preveu la possibilitat que hi hagi una causa de força major o situació de necessitat, que s’ha d’especificar.

La mesura entra en vigor aquest dilluns a les 00:00h.

El document ja es pot descarregar a Internet. Alguns dels casos que es poden al·legar amb aquest certificat d’autoresponsabilitat són desplaçament al lloc de treball per efectuar la prestació laboral, professional o empresarial, o el retorn al lloc de residència habitual.

Descarrega’t aquí el certificat d’autoresponsabilitat

Descarrega’t aquí les FAQs del certificat d’autoresponsabilitat