Cens electoral Eleccions Agràries

El departament d’Agricultura de la Generalitat informa de la publicació del cens definitiu a les eleccions agràries. S’obre un termini de 10 dies naturals, fins el 7 de febrer de 2021, per a la presentació de noves al·legacions.
Les consultes relacionades amb el cens, cal adreçar-les al correu electrònic oficinacens.agricultura@gencat.cat.

Anunci exposició pública del cens definitiu, que recull les al·legacions admeses al cens provisional. Consultar

Per a més informació visiteu el web aquí