Canals alternatius de tramitació de la Direcció General de Trànsit

Quadre resum de tràmits que es poden fer de forma no presencial a la Prefectura de Trànsit, s’indica quins tràmits i quins canals alternatius de tramitació ofereix la DGT.