Calendari Fiscal 2020. Actualització derivada per la COVID-19

Trametem el Calendari Fiscal vigent, actualitzat a dia d’avui per fer front a la crisi econòmica derivada per la COVID-19.

A DESTACAR

  • El fraccionament de l’IBI en 3 terminis s’aplicarà d’ofici a tots els contribuents.
  • Fraccionaments
    1r fraccionament (40%): 01/06 o, si és inhàbil, l’immediat hàbil posterior
    2n fraccionament (30%): 01/07 o, si és inhàbil, l’immediat hàbil posterior
    3r fraccionament (30%): 01/10 o, si és inhàbil, l’immediat hàbil posterior

 

Descarregar