BOE – Publicació de l’Ordre suspensió apertura establiments d’Allotjament turístic

Trametem l’Ordre SND/257/2020, de 19 de març, publicada al BOE on es declara la suspensió de l’apertura al públic dels establiments d’allotjament turístic, d’acord amb l’art.10.6 del RD 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de la crisi sanitària a causa del Coronavirus-COVID19.

BOE – Publicació de l’Ordre suspensió apertura establiments d’allotjament turístic. Consultar

Podreu anar consultant tota la informació pel sector turístic, actualitzada en el següent enllaç: https://www.empordaturisme.com/covid-19/