Bases i Convocatòria III Premi de Recerca Ramon Muntaner, any 2018

La Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Peralada, per tal de promoure la recerca relacionada amb Peralada i/o Vilanova de la Muga a Batxillerat, impulsa el III Premi de Recerca Ramon Muntaner en les modalitats d’àmbit Científic i Tecnològic o Social i Humanístic.

Beneficiaris: Alumnat que, cursant 2n de batxillerat, hagi presentat el seu treball de recerca en un dels centres educatius de les comarques gironines (Alt Empordà, Baix Empordà, Cerdanya, Garrotxa, Gironès, La Selva, Pla de l’Estany i Ripollès)

El Ple de la Corporació, celebrat en sessió extraordinària de data 8 de febrer de 2018, va aprovar les bases per a l’atorgament del III Premi de Recerca Ramon Muntaner.