Bases de participació a la XIII Fira Medieval de Na Mercadera

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 9 de març de 2017va aprovar les Bases reguladores per a atorgament de llicències d’ocupació temporal del domini públic, mitjançant la instal·lació de parades desmuntables per la XIII Fira Medieval de Na Mercadera de Peralada. Edicte: BOP Núm. 56 – 21 de març de 2017

Documents: