Aprovació provisional de la modificació d’unes ordenances fiscal per a l’exercici 2022

El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió extraordinària del dia 8 de novembre de 2021, va acordar l’aprovació provisional de la modificació d’unes ordenances fiscals següents:

  • Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida d’escombraries (Expdt.X2021000718)
  • Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles (Expdt. X2021000697)

Edicte BOP 215 · Núm. edicte 9493 · Data 10-11-2021. Consultar