Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscal per a l’exercici 2021

El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió extraordinària del dia 29 d’octubre de 2020, va acordar l’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals.

EDICTE de l’Ajuntament de Peralada d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscal per a l’exercici 2021. Descarregar