El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió extraordinaria de 29 de juliol de 2019 va acordar aprovar inicial el Text Refòs de la Modificiació Puntual número 4 del  POUM Peralada anomenada Modificació de les alineacions del carrer Nou de Sant Joan, redactada el febrer de 2018 per l’arquitecte Josep Comas Boadas complementada per el Text Refòs elaborat per els serveis tècnics municipals el juliol del 2019 i que conté modificacions substancials.

  • Text Refòs de la Modificiació Puntual número 4 del  POUM Peralada. Consultar
  • Certificat Aprovació Inicial del Text Refós de la 4ta modificació del Text Refós del POUM de Peralada. Modificació carrer Garriguella. Consultar