Aprovació definitiva de l’expedient de modificació del pressupost 6/2018

Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació del pressupost 6/2018. Edicte