Aprovació definitiva de la modificació del pressupost 4/2020

No havent-se presentat al·legacions a l’acord d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària número 4/2020, aprovat pel Ple de la corporació en sessió ordinària de 24 de setembre de 2020, el mateix ha esdevingut definitiu.

Edicte d’aprovació definitiva de la modificació del pressupost 4/2020 Descarregar