Aprovació definitiva admesos i exclosos, i data examen borsa treball plaça d’auxiliar d’informació de l’Oficina de Turisme de Peralada

Publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places d’auxiliar d’infomració de l’Oficina de Turisme de Peralada.

DECRET 2020DECR000377: Llista definitiva admesos i exclosos, nomenament tribunal i data de les proves.